๙ คำสอนของพ่อ

 • 7 Replies
 • 3619 Views

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Offline HS3TJL

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 644
 • Amateur radio truck
๙ คำสอนของพ่อ
« on: 23 พฤษภาคม 2010, 18:44:45 »
             9 คำสอนของพ่อ

1. ความเพียร

การสร้างสรรค์ตนเอง
การ สร้างบ้านเมืองก็ตาม
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว
ต้องใช้เวลาต้องใช้ ความเพียร
ต้องใช้ความอดทน เสียสละ
แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน
คือ ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ
บาง ทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง
คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่า
การ ทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน
เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน
ในความอดทน ของตนเอง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
และ อาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี

ใน การสร้างตัวสร้างฐานะนั้น
จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยความ รอบคอบ ระมัดระวัง
และความพอเหมาะพอดี
ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง
หรือ ทำด้วยความเร่งรีบ
เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว
จึงค่อย สร้างค่อยเสริม
ความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น
ตามต่อกันไปเป็น ลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน
มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระ บรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วัน ที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรู้ตน

เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว
การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ
และ คนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ
ได้โดยถูก ต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่
สร้างความสำเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเอง และส่วนรวม
ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท
พระราชทานลง พิมพ์ในหนังสือ
วันเด็ก ประจำปี 2521

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้
คนเราจะต้อง รับและจะต้องให้
หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้
ด้วยเมื่อรับสิ่งของ ใดมา
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้าง
ความ สามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลาย
มี ความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย
ด้วยจิตใจที่เผื่อ แผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
วันที่ 20 เมษายน 2521

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ

ใน วงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม
สำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
พร้อม จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

6. พูดจริง ทำจริง

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และ ความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง
จึง เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี
ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระ บรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน

หนังสือเป็นการสะสม ความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้
หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้
และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ
ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514


8. ความซื่อสัตย์

ความ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมี ประโยชน์ และมีชีวิต
ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

9. การเอาชนะใจตน

ในการดำเนินชีวิตของเรา
เราต้องข่มใจไม่กระทำ สิ่งใดๆ
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้อง ต้านความคิด
และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ
เรา ต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบ
ว่าเป็นความดีเป็นความถูก ต้อง และเป็นธรรม
ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ
ให้ผลของความ ดีบังเกิดมากขึ้นๆ
ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป
และจะ ช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน
ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

*

Offline HS3TJL

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 644
 • Amateur radio truck
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #1 on: 23 พฤษภาคม 2010, 18:48:46 »
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.    ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ

2.    อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใดนอกจาก ปัญญา และความกล้าหาญ

3.    เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญที่ให้กับตนเอง ส่วนเพื่อนเก่า/มิตร คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า

4.    ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา

5.    พูดคำว่า ขอบคุณให้มากๆ

6.    รักษา ความลับ ให้เป็น

7.    ประเมินคุณค่าของการให้ อภัย ให้สูง

8.    ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี

9.    หากล้มลงอย่ากลัวการลุกขึ้นใหม่

10.     เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

11.     อย่างเถียงธุรกิจในลิฟต์

12.     ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน

13.     อย่างหยิ่งหากจะกล่าวว่าขอโทษ

14.     อย่าอายหากจะบอกใครว่า ไม่รู้

15.     ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง

16.     เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป

17.     การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท

18.     คนไม่รักเงิน คือ คนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต

19.     ยามทะเลาะกันผู้ที่เงียบก่อนคือผู้ที่ มีการอบรมสั่นสอนมาดี

20.     จงอย่าให้จุดแข็งเอาชนะจุดอ่อน

21.     เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด

22.      เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับความล้มเหลว

23.      อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น

24.      ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน

25.      ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด

26.     จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

27.      ดาวและเดือนที่อยู่สูงอยากได้ ต้องปีนบันไดสูง
« Last Edit: 23 พฤษภาคม 2010, 18:51:38 by HS3TJL »

*

Offline HS3TJL

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 644
 • Amateur radio truck
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #2 on: 23 พฤษภาคม 2010, 18:56:12 »
 หัวข้อ : " คำสอนของพ่อ"

" คำสอนของพ่อ"


๑. ลูกจงจำไว้ว่า… การไม่ต่อสู้ในบางกรณี
กลับเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ กว่าการต่อสู้
อย่าง เอาเป็นเอาตาย

๒. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบ ด้วยความอยากของลูก
แต่ จงเลือกด้วยสติปัญญา และพิจารณาถึงประโยชน์
และโทษของมันเสียก่อน

๓. ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดี ที่จริงเขาก็อยากดีเหมือนกัน
แต่เขาไม่เข้าใจว่า อะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี

๔. ลูกจะตำหนิ ติเตียนใคร ก็จงดูตนเองเสียก่อน
อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้

๕. ลูกจะเห็นว่า ผู้มีสัมมาคาระวะ จะพบแต่ความเจริญ
การอ่อนน้อม เป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ
การยกมือไหว้ผู้อื่นได้ คือการทำลาย ตัวกู-ของกู

๖. ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรง…ไม่แข็งกระด้าง
ลูกพ่อ ต้องเป็นคนเรียบง่าย…ไม่มักง่าย
ลูกพ่อต้องเป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ

๗. ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไว
เป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของครอบครัว

๘. เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไป
ปัญญาที่ลูกหาได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม พูน

๙. ถ้าลูกทำเด่น จะถูกคนเขาเขม่นและสมน้ำหน้า
ลูกจะพลาดท่า ลงมา..เพราะความอยากเด่นอยากดัง

๑๐. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอกกาย
พ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน

๑๑. ลูกจงโอนอ่อนผ่อนตามอย่างฉลาดและสุขุม
การพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

๑๒. ความกล้าหาญต้องประกอบด้วยสติปัญญา
ถ้า ลูกกล้าโดยไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคนบ้าบิ่น

๑๓. ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริต
เมื่อสุจริต จิตผ่องใส
เมื่อ ทุจริต จิตหมองไหม้

๑๔. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูก
ความรู้และความประพฤติดีเท่านั้น ที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก

๑๕. ลูกหลีกทางให้เขา ก็คือหลีกทางให้เราหลุดพ้นจากอันตราย
ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา

๑๖. ปลายทางสุดท้ายของความไม่พอคือ…ความทุกข์

๑๗. ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่น คือผู้อ่อนแอทางจิตใจ
การ ให้อภัยศัตรู คือการ สร้างมิตร

๑๘. ถ้าผู้อื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่าย
แต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเอง รู้ยาก แก้ไขได้ยาก

๑๙. ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืม
ทำสิ่งที่ควรทำ และต้องรู้ว่า
สิ่ง ใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง

๒๐. เมื่อลูกสังเกตดู จะพบว่าภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตา
ภายหลังเสียน้ำตา จะเห็นแสงธรรม คือความจริงของชีวิต

๒๑. หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้า ยังดีกว่าลูกยืนเต๊ะท่าอยู่กับที่
เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคนมาถีบ ให้ล้มอยู่ดี

๒๒. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบัน อย่าใฝ่ฝันถึงอนาคต
อย่า หมกอยู่กับอดีต จะทุกข์

๒๓. โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอ
ถ้า ลูกเป็นผู้น้อยที่นอบน้อมผู้ใหญ่ ใคร ๆ ก็รัก
ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้า ใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี

๒๔. ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
ขอให้ลูกคิดอยู่เสมอว่า
ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้
ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้

๒๕. ความโศกเศร้าเสียใจ มิได้ทำให้ใครได้รับประโยชน์อะไร
นอกจากทำให้ศัตรู ของเราดีใจและสมน้ำหน้า

๒๖. เมื่อพบภัยที่อยู่ข้างหน้า
จงหนี เข้าหาพระดีกว่าหนีเข้าหาโจร
ซึ่งโจรจักฉกฉวยโอกาสเอาจากเราเสมอ…อย่าง คาดไม่ถึง

๒๗. คนเรามีความโลภทุกคน
ถ้าโลภมาก…ก็จะทุกข์มาก
ถ้า โลภน้อย…ก็จะทุกข์น้อย
ถ้าไม่โลภ…ก็จะไม่ทุกข์

๒๘. ถ้าลูกประพฤติดี ลูกก็จะพบกับคนประพฤติดี
ถ้าลูกประพฤติชั่ว ลูกก็จะพบกับคนประพฤติชั่ว
ขอให้ลูกเลือกคบให้ถูกต้องเถิด ลูกจักเป็นคนที่โชคดี

๒๙. ลูกอย่ากลัวไปเลยว่า จะได้แต่งงานกับคนไม่ดี
ถ้าลูกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยว
ลูก ก็จะพบคู่ครองที่ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ไม่เที่ยวเช่นกัน

๓๐. ไม่ว่าคนหรือสัตว์ ต้องการคำอ่อนหวาน
ลูกก็เช่นกัน ควรพูดคำอ่อนหวานแก่ผู้อื่น
เมื่อลูกอ่อนหวานแก่ผู้อื่น ผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูก

๓๑. ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าลืมตัว
เสียอะไรก็เสียได้ แต่อย่าเสียคน
ผิดอะไรก็ผิดได้ แต่อย่าผิดศีลธรรม

๓๒. ลูกจงจำไว้ว่า… ศัตรูวันนี้ อาจเป็นมิตรในวันหน้า
เพราะฉะนั้น อย่าทำอะไรเขารุนแรงและเกินเลย

๓๓. ลูกจงสนุกกับการใช้เงิน และพร้อมกันนั้น
ลูกต้องสนุกกับการเก็บรักษา เงินด้วย และยิ่งกว่านั้น
ต้องสนุกกับการหาเงินอย่างไม่เป็นทุกข์ คือหาด้วยความถูกต้อง

๓๔. การกระทำของลูก บางครั้งยังไม่ถูกใจตนเอง
แล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเราเสมอไป ได้อย่างไร
คิดแค่นี้ลูกก็จะไม่ โกรธคนอื่น

๓๕. ถ้าลูกกล้าอย่างถูกต้อง ก็จะเป็นผู้ฉลาด
ถ้าลูก กล้าอย่างบ้าบิ่น ก็จะเป็นคนโง่
ขอให้ลูกจงกล้าหาญ อย่างชาญฉลาด

๓๖. บาปและบุญทั้งปวงที่ลูกกำลังทำในขณะนี้
สักวันหนึ่งจักรวมตัวกันมาสนอง แก่ลูก
สิ่งที่ลูกได้รับอยู่ทุกวันนี้
เป็นผลจากการกระทำของลูกทั้ง สิ้น

๓๗. ลูกจงจำไว้ว่า… ธรรมชาติไม่เคยให้อภัยใคร
ใครทำอย่าง ใด ต้องได้รับอย่างนั้น
แต่ธรรมชาติก็ให้โอกาสทุกคนเสมอ
แต่คน เรา…โดยส่วนมาก ไม่ค่อยยอมรับโอกาสนั้น

๓๘. เมื่อมีปัญหา แก้ให้ถูกจุด จักพ้นทุกข์เร็ว
อย่าเป็นเช่นคุณยายแก่ ๆ มองหาเข็มที่เสาไฟ เพราะมีแสงสว่าง
แต่หาเท่าใดก็ไม่พบ เพราะเหตุว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
เข็มหายในบ้าน แล้วมาหานอกบ้าน เพียงเพราะในบ้านไม่มีแสงไฟฟ้า…
น่าขันไหมล่ะ

๓๙. ลูกจงจำไว้ว่า
คนเห็นแก่เงิน คบยาก
คนเห็นแก่งาน คบง่าย
คนเห็น แก่ผู้อื่น คบสบาย

๔๐. ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรัก
ลูกต้องทำ ตัวให้น่ารัก
ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

๔๑. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม
สำคัญที่สุด…ลูกอย่า ข้ามตัวเอง

๔๒. ผู้กล้าหาญ คือผู้ที่สามารถบังคับตัวเองได้
ถ้า ลูกจักปลูกต้นไม้ ต้องบำรุงราก
แต่ถ้าจะปลูกจิตใจ ต้องบำรุงด้วยศีล ด้วยธรรม

๔๓. ลูกเกิดเป็นคนแล้ว ต้องพยายามทำดีที่สุด
เมื่อทำ ดีที่สุดแล้ว นอกนั้นแล้วแต่ฟ้าลิขิต
โบราณว่า
ลิขิตเป็นของฟ้า ( ผลของการกระทำ )
ชะตาเป็นของคน ( การกระทำของตัวเอง )

๔๔. ลูกควรจะยอมผิดใจกับคนสุภาพชน
แต่อย่าผิดใจกับคนพาล
จะเดือดร้อน อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

๔๕. การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทำให้ล่มจมได้
ดังเช่นเรือมีรูรั่วเล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

๔๖. โรคภัยทางร่างกาย จะเข้ามาทางปาก
ภัยพิบัติ ก็จะออกจากปากของเราเช่นกัน
เมื่อลูกจะพูดสิ่งใด จงพิจารณาให้ดีๆ

๔๗. การโกรธ เป็นวิสัยของปุถุชน
การให้อภัย เป็นวิสัยของบัณฑิต
ลูกพ่อ จะเป็นบัณฑิต จึงต้องฝึกการให้อภัย
ด้วยความมีเมตตา เพราะเมตตาแก้ความโกรธได้

๔๘. การเดินทางหมื่นลี้ต้องมีก้าวแรก
ยาม ลูกมีอำนาจ จงอย่าเหลิงอำนาจ
ยามลูกมีความสุขก็อย่างหลงระเริง
ระวัง ความทุกข์จักตามมา

๔๙. ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม…ระวังจะเสียเงิน…จะเสียเพื่อน…จะเสียใจ
เพราะ ฉะนั้นลูกอย่าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย

๕๐. ถ้าลูกระแวงสงสัยใครแล้ว ลูกอย่าทำธุรกิจร่วมกัน
เพราะจะมีแต่ระแวงกัน การงานไม่ราบรื่น
ความทุกข์จะเข้ามาในจิตใจลูก

๕๑. เรือที่ออกทะเล ปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ ฉันใด
ชีวิต ของลูก ปฏิเสธอุปสรรคไม่ได้ ฉันนั้น

๕๒. ลูกสังเกตดูจักรู้ว่า ผู้เป็นคนดี มักอ่อนน้อมถ่อมตน
ผู้โง่เขลามักหยิ่งยโส ทะนงตน
คนโง่ มักอวดตัวว่าฉลาด หรือยากให้คนอื่นรู้ว่าฉลาด
จึงโอ้อวด คุยเบ่ง ทับถมคนอื่น
ส่วนคนฉลาดมักไม่อวดตัว จักเป็นคนอ่อนน้อม ถ่อมตน
ไม่ หยิ่งยโส ไม่โอหัง และชอบประกาศความดีของผู้อื่น

๕๓. แมลงผึ้ง ชอบของหอมของหวาน
แมลงวัน ชอบของเหม็นของเน่าเสีย
ถ้าลูกชอบสิ่งที่ ไม่ดี คบคนไม่ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี ไปสู่สถานที่ไม่ดีแล้ว
ลูก ก็จะเปรียบเช่นแมลงวัน ซึ่งไม่มีใครชอบหรืออยากจะให้ความรัก
แต่ถ้า ลูกคิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี และไปแต่เฉพาะที่ดี
ลูกก็เป็นเช่นแมลงผึ้ง คนดีใคร ๆ ก็อยากคบด้วย
ถ้าลูกเป็นแมลงผึ้ง ลูกก็จะได้พบกับดอกไม้
ถ้า ลูกเป็นแมลงวัน ลูกก็จะได้พบกับของเน่าเหม็น
คำโบราณว่าไว้
ขี้ เกียจ เป็นแมลงวัน
ขยัน เป็นแมงผึ้ง

๕๔. ผู้ที่รู้จักประมาณตน เป็นคนฉลาด
ลูกควรใช้จ่ายตามฐานะ ลูกจักไม่ขัดสนตลอดไป

๕๕. ถ้าลูกมีความพากเพียรและถ่อมตนแล้ว ภายใต้ท้องฟ้า…ลูกของพ่อจักทำได้ทุกสิ่ง
ธรรมะสอนไว้ว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

๕๖. ถ้าลูกทำงานด้วยความรีบร้อน ร้อนรน มักทำความผิดพลาด มาให้ลูกเสมอ
ลูก ต้องทำด้วยความรวดเร็ว แบบมีสติ จึงจะประสบความสำเร็จได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

๕๗. การนินทาและว่าร้ายต่อผู้อื่น… มันเจ็บปวดมากว่ามีดที่กรีดเนื้อเขา มากมายหลายเท่านัก
เมื่อลูกเข้าใจอย่างนี้แล้ว อย่านินทา อย่าว่าร้ายผู้อื่นเลย เพราะเมื่อเขาเจ็บปวดเพราะคำพูดของเราแล้ว เขาก็สามารถทำความผิดกับเราได้ เราก็เดือดร้อน

๕๘. คนขี้เกียจ มักอ้างว่า ยังไม่ต้องทำ
เพราะเช้าไป เพราะเย็นไป
เพราะร้อนไป เพราะหนาวไป
เพราะฝนตก เพราะแดดออก
ถ้า ลูกอ้างอย่างนี้ จะทำอะไรก็จะไม่สำเร็จ

๕๙. ในสมัยนี้ ใครก็ชอบแต่ของดี ๆ แต่ไม่รู้ว่า อย่างไรถึงจะดี
จึงขอเตือน ว่า
ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่จะคิด ลูกต้องคิดแต่ดีดี
ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่พูด ลูกต้องพูดดีดี
ลูกของ พ่อ…อย่าดีแต่ทำ ลูกต้องทำดีดี
ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่จะคบคน ลูกต้องคบคบดีดี
ลูกของพ่อ…ดีแต่จะไป ลูกต้องไปดีดี
ลูกจง คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดีดี

๖๐. ถ้าลูกละเลยเรื่องเล็กน้อย กระทำผิดเพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน ลูกอาจต้องเสียใจอย่างใหญ่หลวง ในภายหน้า
คิดกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นคิดไม่ดีกับเรา ในวันหน้า
ทำกับผู้อื่นไม่ดี ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นกระทำต่อเราไม่ดี ในวันหน้า
รังแกผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นรังแก ในวันหน้า
โกง ผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นโกง ในวันหน้า
โกหกผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นโกหก ในวันหน้า
เหยียดหยามผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นเหยียดหยาม ในวันหน้า
โกรธผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่น ในวันหน้า
ริษยา อาฆาตผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นริษยา อาฆาต ในวันหน้า
ฆ่าผู้อื่น ในวันนี้ อาจถูกผู้อื่นฆ่า ในวันหน้า
ในทาง ตรงกันข้าม…
ถ้าลูกรักและเมตตาผู้อื่น ในวันนี้ ลูกก็จักได้รับความรักและเมตตา ในวันข้างหน้า

*

Offline HS3TJL

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 644
 • Amateur radio truck
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #3 on: 23 พฤษภาคม 2010, 18:59:06 »
คนที่รักพ่อไม่น้อยกว่าใคร

*

Offline HS3TLZ

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 760
 • ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #4 on: 24 พฤษภาคม 2010, 10:57:42 »
ไม่ทราบว่าท่านtjlบวชหรือยังถ้ายังไม่บวชเตรียมตัวเป็นหลวงพ่อได้เลยฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

*

Offline HS4MM

 • แขก VIP
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 2678
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #5 on: 24 พฤษภาคม 2010, 14:29:57 »
น่าจะเบียดก่อนบวชครับ...ฮิฮิฮิ..เริ่มเข้าใกล้แล้ว...
สวัสดีครับท่าน....<you/>
บ่าวแก่นทองคนผมดก ลูกชายกกพ่อใหญ่สี ความถี่ 144.450 MHz www.kaentong.com จังหวัดขอนแก่น

*

Offline HS3TJL

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 644
 • Amateur radio truck
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #6 on: 24 พฤษภาคม 2010, 14:47:39 »
น่าจะเบียดก่อนบวชครับ...ฮิฮิฮิ..เริ่มเข้าใกล้แล้ว...

HS3TJL บวชหลายปีแ้ล้วครับ ถึงเวลาที่จะ......หึหึ

*

Offline HS4MM

 • แขก VIP
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 2678
Re: ๙ คำสอนของพ่อ
« Reply #7 on: 24 พฤษภาคม 2010, 15:59:04 »
-  ถ้าบวชเณร   เวลาสึกออกมาเขาเรียกว่า....เชียง
-  ถ้าบวชพระ   เวลาสึกออกมาเขาเรียกว่า....ทิด
-  บวชหลายพรรษา เวลาสึกออกมาเขาเรียกว่า...มหา

HS3TJL  สึกออกมาเขาเรียกอะไรน๊อ.....
สวัสดีครับท่าน....<you/>
บ่าวแก่นทองคนผมดก ลูกชายกกพ่อใหญ่สี ความถี่ 144.450 MHz www.kaentong.com จังหวัดขอนแก่น