สรุปผลการประชุม ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

 • 4 Replies
 • 991 Views

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Offline HS3LZX

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 1349


สรุปผลการประชุม ณ วันที่  23 ธันวาคม  2559

วาระที่ 1 ได้เลือกสรรคณะทำงานของชมรมฯ มีดังนี้
1.   ประธานชมรม  ได้แก่ คุณสมชาย  ชาวประทุม  (HS3TLI)
2.   รองประธานคนที่ 1  ได้แก่ คุณสุรเชษฐ์  ภิรมย์ศรี (HS3VIM)
รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ คุณณัฎฐ์  ขันชัยภูมิ  (HS3KIG)
3.   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมฯ  ได้แก่ คุณประเสริฐ  นอสูงเนิน  (HS4TNR)
4.   ฝ่าย IT ชมรม  ได้แก่  คุณสุรศักดิ์   ขันชัยภูมิ (HS3LZX)  และ คุณเสกสรร  พันธ์ภิญโญ (HS3VCP)
5.   เหรัญญิกและเลขานุการ  ได้แก่ คุณกวิสรา  สุริยะ (E24GGJ) และคุณมาลินี  วาสสามัคคี  (HS3WQW)
*** มติที่ประชุมขอให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการ club station ด้วย และ รายชื่อคณะกรรมการทั้งหมดจะมี 15 คน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป ***


วาระที่ 2   เรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกชมรมรายปี  มีมติคือ 300 บาท / call sign / ปี และสมาชิกสมทบ 200 บาท / คน / ปี 
และเมื่อมีการจัดประชุมหรือพบปะสังสรรค์  ขออนุญาตเก็บเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 100 บาท / ครั้ง / คน  หรืออาจจะขอเก็บเพิ่มเติมเป็นกรณีไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าบ้าน
ในส่วนนี้แจ้งให้สมาชิกทุกท่านจ่ายเงินบำรุงได้ที่ คุณประเสริฐ  นอสูงเนิน  (HS4TNR) ภายใน               วันที่ 31 มกราคม 2560
** สมาชิกสมทบ คือ ท่านที่ยังไม่มี call sign ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรมจัดขึ้น **


วาระที่ 3  การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอายบอล , งานวันเกิด  มติคือจะสนับสนุนให้กับสมาชิก  ตามสมควรเป็นกรณีไป   
***  ในส่วนนี้มอบหมายให้คุณสุรศักดิ์ ขันชัยภูมิ (HS3LZX)  เป็นผู้จัดทำกำหนดการต่างๆ  ***


วาระที่ 4  ในการจัดเก็บบัญชี 
มอบหมายให้ คุณสมชาย  ชาวประทุม  (HS3TLI) , คุณประเสริฐ  นอสูงเนิน  (HS4TNR)                         และคุณสุรเชษฐ์  ภิรมย์ศรี (HS3VIM)  เป็นผู้ดำเนินการในการเปิดบัญชี
การทำบัญชีให้ฝากเงินรวมในสมุดฝากเดียวกันแต่แยกทำบัญชีแต่ละกิจกรรมไว้เช่น ปันให้น้อง,  ค่าบำรุงสมาชิก, อื่นๆ
การใช้เงินในกิจกรรมหากไม่เพียงพอในกิจกรรมใดสามารถยืมไป-มาให้งานสำเร็จไปได้แล้วค่อยจัดการภายหลัง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*****   ค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในครั้งนี้   =  3,140  บาท ค่ะ *****  สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้แก่
HS3TLZ , HS4TNR , HS3LZX , HS3KIG , HS4TGQ , HS3WQW , HS3TQA , HS3TLI , HS3VIM , E24GGJ , HS4OYS, HS3TMV, น้องผิง, พี่นุช, พี่แอร์, พี่หนู ,น้องตุ๊ก และพี่เนตร

« Last Edit: 26 ธันวาคม 2016, 20:03:37 by HS3LZX »

*

Offline HS4OYS

 • AR ชัยภูมิลุ่มลำชี
 • สมาชิกขั้นสูง
 • *
 • 293
hs4oys_ch55@hotmail.com
ตราบสัญญานไปถึงคุณคือเพื่อน

*

Offline HS3KIG

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • สมาชิกขั้นสูง
 • *
 • 357
  • http://www.kswhos.com

*

Offline HS3LZX

 • ผู้ดูแลเว็บไซต์
 • สมาชิกขั้นเทพ
 • *
 • 1349
เอามาลงเว็บจักหน่อย มันสิเคียด

*

Offline E24GGJ

 • สมาชิกใหม่ ขาซุ่ม
 • *
 • 2
ทีมงานตี 5.60 ยอดเยี่ยม

33gif 66gif 40gif 44gif 73gif 48gif 47gif 55gif