ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชัยภูมิลุ่มลำชี E27AE จ.ชัยภูมิ 144.5750 MHz - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
504
Total Posts:
12641
Total Topics:
2425
Total Categories:
8
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
24
Most Online:
185 - 15 กุมภาพันธ์ 2016, 17:02:36
ออนไลน์วันนี้:
29
เพจวิวทั้งหมด:
10129489
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.54
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.22
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.89
Total Boards:
20
Latest Member:
huongthu98102
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
27.13
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
13.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
3102.45

Top Topic Starters

Most Time Online

HS3TJL
57วัน 13ชั่วโมง 40นาที
HS3VCP
31วัน 18ชั่วโมง 20นาที
HS3LZX
23วัน 21ชั่วโมง 33นาที
HS3TLD
23วัน 7ชั่วโมง 30นาที
HS3TLZ
21วัน 12ชั่วโมง 35นาที
HS3TQA
19วัน 19ชั่วโมง 27นาที
HS3TMV
19วัน 13ชั่วโมง 37นาที
HS4OYS
14วัน 9ชั่วโมง 15นาที
HS3TPE
10วัน 23ชั่วโมง 37นาที
HS4MM
9วัน 23ชั่วโมง 18นาที

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members ออนไลน์มากที่สุด Page views
* 2018 9 9 0 88 891357
พฤศจิกายน 2018 2 2 0 40 35599
ตุลาคม 2018 2 2 0 40 78310
กันยายน 2018 3 3 0 41 82075
สิงหาคม 2018 0 0 0 38 107041
กรกฎาคม 2018 0 0 0 45 78347
มิถุนายน 2018 0 0 0 40 83191
พฤษภาคม 2018 0 0 0 32 87677
เมษายน 2018 2 2 0 88 114423
มีนาคม 2018 0 0 0 40 81501
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 37 72286
มกราคม 2018 0 0 0 80 70907
* 2017 30 30 0 92 717314
ธันวาคม 2017 0 0 0 36 57461
พฤศจิกายน 2017 2 2 0 50 67693
ตุลาคม 2017 4 4 0 79 65624
กันยายน 2017 1 1 0 42 48332
สิงหาคม 2017 3 3 0 42 60426
กรกฎาคม 2017 2 2 0 75 51973
มิถุนายน 2017 2 2 0 45 70284
พฤษภาคม 2017 2 2 0 38 61806
เมษายน 2017 2 2 0 39 55976
มีนาคม 2017 3 3 0 92 69859
กุมภาพันธ์ 2017 4 4 0 51 47735
มกราคม 2017 5 5 0 30 60145
* 2016 33 44 0 185 904562
ธันวาคม 2016 4 9 0 46 69093
พฤศจิกายน 2016 2 2 0 32 68186
ตุลาคม 2016 3 3 0 91 80701
กันยายน 2016 6 7 0 55 81689
สิงหาคม 2016 3 3 0 34 52025
กรกฎาคม 2016 3 4 0 86 64070
มิถุนายน 2016 4 5 0 71 62048
พฤษภาคม 2016 2 2 0 52 55446
เมษายน 2016 1 2 0 33 85351
มีนาคม 2016 5 5 0 80 95406
กุมภาพันธ์ 2016 0 2 0 185 119814
มกราคม 2016 0 0 0 25 70733
* 2015 129 194 79 99 1097397
ธันวาคม 2015 14 22 21 80 95875
พฤศจิกายน 2015 10 11 2 19 67037
ตุลาคม 2015 5 8 6 51 101834
กันยายน 2015 4 10 5 78 60073
สิงหาคม 2015 6 17 9 23 77196
กรกฎาคม 2015 57 65 10 23 96608
มิถุนายน 2015 2 8 5 80 86464
พฤษภาคม 2015 10 12 4 26 64942
เมษายน 2015 4 11 4 37 66945
มีนาคม 2015 7 11 3 99 149969
กุมภาพันธ์ 2015 5 7 3 48 113420
มกราคม 2015 5 12 7 55 117034
* 2014 264 476 97 99 1597167
ธันวาคม 2014 8 21 10 49 93456
พฤศจิกายน 2014 17 38 13 47 334217
ตุลาคม 2014 22 34 13 41 116242
กันยายน 2014 43 67 16 45 99231
สิงหาคม 2014 37 47 8 59 120702
กรกฎาคม 2014 21 38 9 45 156449
มิถุนายน 2014 25 71 8 53 109352
พฤษภาคม 2014 20 61 7 50 101611
เมษายน 2014 11 19 2 87 117498
มีนาคม 2014 18 24 1 73 103958
กุมภาพันธ์ 2014 17 23 5 95 105191
มกราคม 2014 25 33 5 99 139260
* 2013 357 772 100 77 2207991
ธันวาคม 2013 20 32 5 77 124557
พฤศจิกายน 2013 25 41 3 39 125588
ตุลาคม 2013 17 32 5 45 143725
กันยายน 2013 29 65 8 47 143672
สิงหาคม 2013 31 67 10 65 248975
กรกฎาคม 2013 26 65 10 70 261409
มิถุนายน 2013 26 62 10 61 172708
พฤษภาคม 2013 39 115 7 63 207159
เมษายน 2013 64 87 8 55 212381
มีนาคม 2013 30 51 15 59 227353
กุมภาพันธ์ 2013 19 62 8 65 168389
มกราคม 2013 31 93 11 45 172075
* 2012 428 1806 353 59 1365647
ธันวาคม 2012 34 121 10 59 186002
พฤศจิกายน 2012 37 163 7 36 150123
ตุลาคม 2012 46 138 12 44 138341
กันยายน 2012 47 137 0 47 97601
สิงหาคม 2012 38 169 1 29 101364
กรกฎาคม 2012 26 78 4 51 67526
มิถุนายน 2012 32 126 3 42 65224
พฤษภาคม 2012 29 130 16 40 72536
เมษายน 2012 25 105 5 59 109382
มีนาคม 2012 26 132 294 40 125780
กุมภาพันธ์ 2012 49 271 0 48 118054
มกราคม 2012 39 236 1 47 133714
* 2011 637 4276 660 85 831135
ธันวาคม 2011 52 280 0 47 119133
พฤศจิกายน 2011 54 374 1 38 79327
ตุลาคม 2011 37 208 1 28 62699
กันยายน 2011 51 341 114 29 62670
สิงหาคม 2011 41 298 212 37 61302
กรกฎาคม 2011 64 517 129 37 66821
มิถุนายน 2011 67 493 118 72 68595
พฤษภาคม 2011 37 370 21 42 61807
เมษายน 2011 45 311 17 46 66272
มีนาคม 2011 59 320 14 36 59482
กุมภาพันธ์ 2011 52 298 11 47 53389
มกราคม 2011 78 466 22 85 69638
* 2010 955 5881 436 50 504753
ธันวาคม 2010 59 377 27 50 44990
พฤศจิกายน 2010 59 352 16 39 41708
ตุลาคม 2010 43 273 18 30 47793
กันยายน 2010 43 242 21 31 51818
สิงหาคม 2010 65 465 10 37 45895
กรกฎาคม 2010 55 505 14 26 39125
มิถุนายน 2010 105 656 16 19 37058
พฤษภาคม 2010 111 705 31 15 41961
เมษายน 2010 105 666 122 14 50705
มีนาคม 2010 114 690 94 35 41063
กุมภาพันธ์ 2010 103 608 49 25 36672
มกราคม 2010 93 342 18 50 25965
* 2009 55 304 27 7 12166
ธันวาคม 2009 55 304 27 7 12166