Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 18 กันยายน 2561  เวลา 03.47 น. 

E25FPZ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
2
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 17 กันยายน 2561  เวลา 03.47 น. 

E25FPJ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
3
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 05.34 น. 

E25DFI

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
4
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 03.29 น. 

E25DEM

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
5
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 05.19 น. 

E25BGC


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
6
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.19 น. 

E25AZI


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
7
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 05.19 น. 

E25AUG


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
8
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 05.21 น. 

E25ATJ


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
9
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 06.21 น. 

E25ANT


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
10
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560  เวลา 05.57 น. 

E25AIK


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
Pages: [1] 2 3 ... 10