วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม

  • 0 Replies
  • 9916 Views

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Offline HS3LZX

  • ผู้ดูแลเว็บไซต์
  • สมาชิกขั้นเทพ
  • *
  • 1347
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรม


   1. เพื่อส่งเสริมกิจการนักวิทยุสมัครเล่น และตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ดี 
   2. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมกันทำกิจกรรม ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
   3. เพื่อส่งเสริมและใช้วิทยุสื่อสารให้เกิดประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมตามโอกาส
   4. เพื่อให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ในด้านต่างๆ ระหว่างเพื่อนสมาชิก และลูกข่ายข้างเคียง
   5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยุสื่อสาร  ในการฝึกฝนอบรม ให้สมาชิกมีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น
   6. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนการถ่ายทอดข้อความ มารยายในการพูดและการฟังที่สุภาพต่อสาธารณชน
   7. เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกฝนการใช้และการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
   8. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์